آزمون پیشرفته شخصیت‌شناسی؛ نئو 240‌

240 پرسش

26 صفحه

زمان لازم: حدود 15 تا 25 دقیقه

از اینکه با دقت به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهید، متشکریم.